Vår musik

Oktetten Ehnstedts Eftr.

För festmusik offentligt eller privat: anlita oktetten!

 

Vår musik

 

Läs mer om:

 

» Oktettens inspelningar

Läs mer om våra inspelningar och lyssna på musikexempel.

 

» Vår repertoar

Här kan du se några exempel på den musik vi framför.

 

» Om brunnsoktett och brunnsmusik

Mer information om oktetter och deras musik.