Vår musik

Oktetten Ehnstedts Eftr.

För festmusik offentligt eller privat: anlita oktetten!   


Vår musik

Läs mer om:


» Oktettens inspelningar

Läs mer om våra inspelningar och lyssna på musikexempel.


» Vår repertoar

Här kan du se några exempel på den musik vi framför.


» Om brunnsoktett och brunnsmusik

Mer information om oktetter och deras musik.